Цей документ визначає умови проведення (у тому числі випуску) державної грошової лотереї «Лото золото»

ЗАТВЕРДЖЕНО:
наказом ТОВ «М.С.Л.»
від 23.03.2018 року № 64
Президент ТОВ «М.С.Л.» Г. О. Ложенко

1. Загальні положення

1.1. Цей документ визначає умови проведення (у тому числі випуску) державної грошової лотереї «Лото золото».

Умови проведення державної грошової лотереї «Лото золото» (далі — Умови) розроблені відповідно до Закону України «Про державні лотереї в Україні», інших чинних нормативно-правових актів України.

1.2. Лотерея «Лото золото» є державною грошовою лотереєю (далі — лотерея), що проводиться Товариством з обмеженою відповідальністю «М.С.Л.» (далі — оператор) з метою здійснення відрахувань на благодійну допомогу, включаючи підтримку розвитку фізичної культури, спорту та спорту інвалідів в Україні.

Місцезнаходження оператора: м. Київ, вул. Шовковична, 50-а, код за ЄДРПОУ 30109292.

1.3. Лотерея проводиться із використанням електронної системи прийняття ставок, доступ до якої (для здійснення контролю в режимі реального часу) надано Державній казначейській службі України.

1.4. Лотерея проводиться шляхом розповсюдження білетів лотереї в пунктах розповсюдження, обладнаних терміналом (терміналами) електронної системи прийняття ставок (у тому числі у вигляді комп’ютерів) та пристроями візуалізації білетів лотереї.

Термінал електронної системи прийняття ставок (далі — термінал електронної системи) — програмно-технічний комплекс, який призначений для реєстрації здійснених розповсюджувачем або гравцем (термінал самообслуговування) операцій з прийняття ставок у державні лотереї, перевірки виграшності лотерейних білетів або інших засобів, які засвідчують участь у грі, виплати виграшів та передачі інформації про здійснені операції до центральної електронної системи.

Пристрій візуалізації білетів лотереї — програмно-технічний комплекс (у тому числі у вигляді комп’ютера), який призначений для візуалізації процесу розіграшу гравцем придбаного ним білета лотереї.

1.5. У лотереї розігруються виключно грошові виграші (призи). Гравцем у лотерею може бути фізична особа, яка досягла 18 років та за власним бажанням, самостійно і добровільно сплатила ставку (ставки) розповсюджувачу лотереї.

Прийняття розповсюджувачем від фізичної особи ставки (ставок) у лотерею засвідчує факт укладення між такою фізичною особою та оператором публічного договору на умовах, визначених цими Умовами в редакції, чинній на дату розігрування білета лотереї.

1.6. Розповсюджувачам виплачується винагорода, розмір якої визначає оператор відповідно до укладених з ними договорів про розповсюдження білетів державних лотерей.

1.7. Дата початку випуску лотереї (дата початку розроблення умов проведення лотереї) — 18 січня 2018 року. Дата початку реалізації білетів лотереї (прийняття ставок у лотерею) — 04 квітня 2018 року.

Білети лотереї розповсюджуються (ставки приймаються) до 20 липня 2026 року включно, що є граничним строком (терміном) розповсюдження білетів лотереї (прийняття ставок у лотерею). Граничний строк виплати виграшів — 22 серпня 2026 року. Дата закінчення проведення лотереї 22 серпня 2026 року.

1.8. Запланований кошторис доходів і витрат на проведення лотереї визначений у додатку 1 до цих Умов.

1.9. Білети лотереї створюються (генеруються) в електронній формі та зберігаються в електронній системі прийняття ставок оператора (далі — електронна система). Створення (генерація) білетів лотереї здійснюється окремими партіями.

Білети лотереї розподіляються на серії: серія А та серія Б. Кожна серія розподіляється на дев’ять підсерій.

Загальна кількість білетів лотереї становить 7 810 000 шт. Кількість білетів (в розрізі кожної підсерії серії) та їх вартість вказана в додатку 2 до цих Умов.

1.10. Загальна сума випуску білетів лотереї становить 1 150 000 000 грн., з яких: загальна сума випуску білетів серії А становить 575 000 000 грн.; загальна сума випуску білетів серії Б становить 575 000 000 грн.

1.11. Всі зміни та/або доповнення до цих Умов, у разі їх затвердження оператором, поширюються на всіх гравців, у тому числі і на тих, хто на момент набуття чинності змінами та/або доповненнями до цих Умов придбали білети лотереї, але не розіграли їх.

2. Опис засобів, які засвідчують участь в лотереї або розмір виграшу

2.1. Під час проведення лотереї використовуються такі засоби, які засвідчують участь в лотереї або розмір виграшу: білет лотереї та чек гравця.

Білети лотереї створюються (генеруються) в електронній формі. У білет лотереї закладається інформація про назву лотереї, серію та підсерію лотереї, до якої відноситься білет лотереї, індивідуальний номер білета лотереї, вартість білета лотереї, інформація, яка дозволяє визначити виграшність чи програшність білета. Білети лотереї створюються (генеруються) заздалегідь, тобто до розповсюдження серед гравців лотереї.

Чек гравця — засіб (у паперовій формі), який засвідчує здійснення гравцем ставки в лотерею. Чек гравця є підставою для виплати гравцю — переможцю лотереї належного йому виграшу за виграшним білетом лотереї. Чек гравця містить інформацію щодо: назви лотереї; часу та дати реєстрації в електронній системі операції з продажу (реалізації) білета лотереї, номер якого зазначено в чеку гравця; серії та підсерії лотереї, до якої відноситься білет лотереї, номер якого зазначено в чеку гравця; порядковий номер оплаченого гравцем білета лотереї, вартість такого білета лотереї (розмір ставки); штрих-код та інша інформація, визначена оператором.

2.2. Білети лотереї мають такі ступені захисту: індивідуальний номер та унікальний секретний номер, який використовується для ідентифікації білета лотереї, у вигляді цифрових комбінацій. Чек гравця має такий ступінь захисту: індивідуальний порядковий номер.

3. Заходи захисту ігрової інформації, електронної системи прийняття ставок, розігрувальних та зчитувальних пристроїв, пов’язаних із рухом коштів та білетів

3.1. Захист електронної системи забезпечується модулями безпеки, які є невід’ємною частиною комунікаційного, аплікаційного серверів та сервера баз даних, та передбачають спеціальне програмне та апаратне забезпечення. Інформація, яка дозволяє визначити виграшні білети лотереї, закладається заздалегідь, без участі людини, та становить комерційну таємницю оператора.

3.2. Захист ігрової інформації електронної системи від несанкціонованого доступу та використання забезпечується наступним чином:

— захист від втручання засобами зовнішнього мережевого доступу реалізується стандартними технологіями мережевої фільтрації;

— захист електронної системи від несанкціонованого втручання обслуговуючого персоналу досягається регламентованим розподіленням прав доступу апаратно-програмними засобами.

3.3. Зчитувальні пристрої, пов’язані із рухом коштів та білетів, розміщуються таким чином, щоб вони постійно перебували під наглядом уповноваженої особи (осіб) оператора та/або розповсюджувача.

Пристрої візуалізації білетів лотерей розміщуються в пункті розповсюдження таким чином, щоб вони постійно перебували під наглядом уповноваженої особи (осіб) оператора та/або розповсюджувача.

4. Порядок проведення лотереї. Правила гри

4.1. Білети лотереї можуть розповсюджуватись на всій території України (окрім тимчасово окупованої території України) через мережу пунктів розповсюдження, що обладнані терміналами електронної системи прийняття ставок (у тому числі у вигляді комп’ютерів) та пристроями візуалізації білетів лотереї. Розповсюдження білетів лотереї (прийняття ставок у лотерею) здійснюється виключно на добровільних засадах.

4.2. Білети лотереї генеруються (створюються) заздалегідь (до розповсюдження).

4.3. З метою придбання білета лотереї гравець повинен сплатити розповсюджувачу лотереї готівкові грошові кошти, виражені в національній валюті України, в розмірі ставки в лотерею (вартості білета лотереї залежно від підсерії серії лотереї). За технічної можливості в пункті розповсюдження, гравець може здійснити ставку в лотерею (оплатити вартість білета лотереї) у безготівковій формі.

Операція щодо реалізації кожного білета лотереї (незалежно від форми здійснення гравцем ставки — у готівковій чи безготівковій) реєструється в режимі реального часу в центральній електронній системі, доступ до якої (для здійснення контролю в режимі реального часу) надано Державній казначейській службі України.

4.4. Гравець має право в будь-який час протягом строку розповсюдження білетів відповідної серії лотереї, але в будь-якому разі до моменту початку розіграшу придбаного ним білета лотереї, відмовитись від здійсненої ним ставки в лотерею (придбаного білета лотереї). Фінансова операція із повернення гравцю ставки в лотерею здійснюється в готівковій формі. При відмові від здійсненої ставки у лотерею (придбаного білета лотереї) гравцеві повертається частина здійсненої ним ставки у лотерею (вартості білета лотереї), а саме та частина ставки (вартості білета лотереї), яка була віднесена (спрямована) оператором до призового (виграшного) фонду лотереї відповідно до цих Умов. Повернення ставки здійснюється відповідно до процедури, визначеної оператором.

4.5. Після здійснення гравцем ставки в лотерею розповсюджувач видає гравцеві чек гравця, який містить інформацію, передбачену у пункті 2.1 цих Умов. Гравець, з врахуванням положень цих Умов, може відмовитись від здійсненої ставки у лотерею, але виключно до моменту початку розігрування білета лотереї, що оплачений такою ставкою.

Гравець, що здійснив ставку у лотерею, отримує можливість розіграти білет лотереї. Розігрування білета лотереї відбувається за допомогою пристрою візуалізації білетів лотереї.

4.6. Для розіграшу білета лотереї гравець повинен ідентифікувати оплачений ним білет лотереї в електронній системі, для чого він повинен (залежно від технічного оснащення пристрою візуалізації білетів лотереї) піднести чек гравця до спеціального зчитувального обладання пристрою візуалізації білетів лотереї, який ідентифікує білет лотереї гравця в електронній системі, або ввести мак-код білета, що зазначений на чеку гравця, у спеціальне поле, зображене на моніторі (дисплеї) пристрою візуалізації білетів лотереї. Після ідентифікації в електронній системі оплаченого гравцем білета лотереї, розпочинається його розіграш (виявлення результу). На моніторі (дисплеї) пристрою візуалізації білетів лотереї зображується інформація про номер, серію та підсерію білета лотереї, який розігрується гравцем. На моніторі (дисплеї) пристрою візуалізації білетів лотерей зображується також інформація про початкову кількість ігрових балів гравця, яка залежить від підсерії серії лотереї, до якої належить білет лотереї. Початкова кількість ігрових балів, яка присвоюється білетам лотереї однієї підсерії однієї серії, є однаковою.

Кожний білет лотереї серій А та Б складається із сегментів, які з’являються на моніторі (дисплеї) пристрою візуалізації білетів лотереї під час розігрування гравцем білета лотереї, окрім випадків, визначених цими Умовами. Сегмент білета лотереї, залежно від його категорії, містить одну основну ігрову комбінацію або шість ігрових комбінацій, з яких одна основна та п’ять додаткових. Категорія сегмента білета лотереї визначається залежно від значення основної ігрової комбінації (нульове чи додатне). Основна ігрова комбінація являє собою будь-яке однозначне або багатозначне число, у тому числі дробове число.

Сегмент білета лотереї є від’ємним у разі, якщо основна ігрова комбінація має нульове значення, тобто основна ігрова комбінація становить число «0,00». Сегмент білета лотереї є додатнім у разі, якщо основна ігрова комбінація має додатне значення, тобто основна ігрова комбінація становить число, що більше за число «0». Від’ємний сегмент білета лотереї містить одну ігрову комбінацію (одну основну ігрову комбінацію). Додатній сегмент білета лотереї містить шість ігрових комбінацій (одну основну ігрову комбінацію та п’ять додаткових ігрових комбінацій).

Процес виявлення гравцем прихованої ігрової інформації в ігровому полі кожного сегмента білета лотереї, як його невід’ємної частини, може візуалізуватись в одному із форматів, визначених оператором. Візуалізація являє собою графічне (анімаційне) супроводження процесу виявлення гравцем прихованої ігрової комбінації в ігровому полі кожного сегмента білета лотереї в доступному для сприйнятті гравцем вигляді. Кількість форматів (видів) візуалізації процесу розігрування білетів лотереї, що визначається оператором, не обмежується. Гравець самостійно, за власним бажанням, вибирає формат (вид) візуалізації процесу розігрування білета лотереї. Результат розігрування білета лотереї, у тому числі сегмента білета лотереї як складової частини білета лотереї, не залежить від формату (виду) візуалізації.

Основний формат візуалізації білета лотереї являє собою ігрове поле, ігрова інформація в якому прихована під візуалізованим захисним шаром.

Процес виявлення гравцем прихованої ігрової інформації в кожному сегменті білета лотереї, як його невід’ємної частини, може візуалізуватись, окрім основного формату, також в таких форматах:

Незалежно від формату (виду) візуалізації процесу розіграшу білета лотереї, на моніторі (дисплеї) пристрою візуалізації білетів лотереї зображується інформація щодо назви лотереї; номеру білета лотереї, який розігрується; серії та підсерії, до якої відноситься білет, що розігрується; номер поточного сегмента білета лотереї; назва формату (виду) візуалізації процесу розіграшу білета (окрім основного формату); значення (за кількістю ігрових балів) поточного сегмента білета лотереї; основної ігрової комбінації поточного сегмента білета лотереї (у разі її виявлення); чисел додаткових ігрових комбінацій (у разі їх виявлення); поточна кількість ігрових балів гравця за білетом лотереї; поточна кількість ігрових балів гравця за сегментом білета лотереї; інша інформація, визначена оператором. Номер поточного сегмента білета лотереї позначається через знак «/» після номеру білета лотереї. Наприклад, ХХХХХХХ/УУУ, де ХХХХХХХ — номер білета лотереї; УУУ — номер сегмента цього білета лотереї.

Під час розігрування гравцем білета лотереї ігрові бали гравця за білетом лотереї зменшуються або збільшуються, або залишаються без змін.

У разі виявлення гравцем в сегменті білета лотереї основної ігрової комбінації, що має нульове значення (становить число «0,00»), тобто при відкритті від’ємного сегмента білета лотереї, поточна кількість ігрових балів гравця за білетом лотереї зменшується на кількість ігрових балів, що відповідає значенню (за кількістю ігрових балів) поточного сегмента білета лотереї. Значення (за кількістю ігрових балів) поточного сегмента білета лотереї позначається в полі з написом «Сегмент».

У разі виявлення гравцем в сегменті білета лотереї основної ігрової комбінації, що має додатне значення (становить будь-яке число, що перевищує число «0»), тобто при відкритті додатного сегмента білета лотереї, поточна кількість ігрових балів гравця за білетом лотереї зменшується на кількість ігрових балів, що відповідає значенню (за кількістю ігрових балів) поточного сегмента білета лотереї, а гравець може відкрити додаткові ігрові комбінації, які являють собою однозначні або багатозначні числа додатного значення (у тому числі дробові числа), або число «0,00». Кожна додаткова ігрова комбінація складається із одного числа.

При відкритті гравцем першої додаткової ігрової комбінації додатного сегмента білета лотереї поточна кількість ігрових балів за поточним сегментом білета лотереї, що відповідає числу основної ігрової комбінації цього сегмента білета лотереї, змінюється на кількість, що відповідає числу першої додаткової ігрової комбінації. Поточна кількість ігрових балів за поточним сегментом білета лотереї позначається в полі «Результат сегмента».

При відкритті гравцем другої додаткової ігрової комбінації додатного сегмента білета лотереї поточна кількість ігрових балів за поточним сегментом білета лотереї, що відповідає числу першої додаткової ігрової комбінації цього сегмента білета лотереї, змінюється на кількість, що відповідає числу другої додаткової ігрової комбінації. Поточна кількість ігрових балів за поточним сегментом білета лотереї позначається в полі «Результат сегмента».

При відкритті гравцем третьої додаткової ігрової комбінації додатного сегмента білета лотереї поточна кількість ігрових балів за поточним сегментом білета лотереї, що відповідає числу другої додаткової ігрової комбінації цього сегмента білета лотереї, змінюється на кількість, що відповідає числу третьої додаткової ігрової комбінації. Поточна кількість ігрових балів за поточним сегментом білета лотереї позначається в полі «Результат сегмента».

При відкритті гравцем четвертої додаткової ігрової комбінації додатного сегмента білета лотереї поточна кількість ігрових балів за поточним сегментом білета лотереї, що відповідає числу третьої додаткової ігрової комбінації цього сегмента білета лотереї, змінюється на кількість, що відповідає числу четвертої додаткової ігрової комбінації. Поточна кількість ігрових балів за поточним сегментом білета лотереї позначається в полі «Результат сегмента».

При відкритті гравцем п’ятої додаткової ігрової комбінації додатного сегмента білета лотереї поточна кількість ігрових балів за поточним сегментом білета лотереї, що відповідає числу четвертої додаткової ігрової комбінації цього сегмента білета лотереї, змінюється на кількість, що відповідає числу п’ятої додаткової ігрової комбінації. Поточна кількість ігрових балів за поточним сегментом білета лотереї позначається в полі «Результат сегмента».

У разі, якщо перша додаткова ігрова комбінація являє собою число «0,00», це означає, що всі наступні за нею додаткові ігрові комбінації цього сегменту білету лотереї (друга — п’ята додаткові ігрові комбінації) також містять число «0,00» та не демонструються (візуалізуються) гравцю.

У разі, якщо друга додаткова ігрова комбінація являє собою число «0,00», це означає, що всі наступні за нею додаткові ігрові комбінації цього сегменту білету лотереї (третя — п’ята додаткові ігрові комбінації) також містять число «0,00» та не демонструються (візуалізуються) гравцю.

У разі, якщо третя додаткова ігрова комбінація являє собою число «0,00», це означає, що всі наступні за нею додаткові ігрові комбінації цього сегменту білету лотереї (четверта та п’ята додаткові ігрові комбінації) також містять число «0,00» та не демонструються (візуалізуються) гравцю.

У разі, якщо четверта додаткова ігрова комбінація являє собою число «0,00», це означає, що наступна (п’ята) за нею додаткова ігрова комбінація цього сегменту білету лотереї також містить число «0,00» та не демонструється (візуалізується) гравцю.

За результатом виявлення ігрових комбінацій додатного сегмента білета лотереї поточна кількість ігрових балів гравця за білетом лотереї збільшується на кількість ігрових балів розіграного гравцем сегмента білета лотереї, що відповідає числу основної ігрової комбінації (з врахуванням чисел першої — п’ятої додаткової ігрової комбінації) цього сегмента білета лотереї. Гравець може, за власним бажанням, не відкривати додаткові ігрові комбінації додатного сегмента білета лотереї або частину таких додаткових ігрових комбінацій, в такому випадку числа невідкритих гравцем додаткових ігрових комбінацій в автоматичному режимі зараховуються до (впливають на величину) показника поточної кількості ігрових балів гравця за сегментом білета лотереї та білета лотереї в цілому. Кількість ігрових балів гравця відображається на моніторі (дисплеї) пристрою візуалізації білетів лотерей.

Підрахунок ігрових балів гравця за сегментом білета лотереї та підрахунок ігрових балів гравця за білетом лотереї є виключно ігровим процесом. Кількість відкритих/не відкритих гравцем сегментів білета лотереї (у тому числі кількість виявлених/не виявлених гравцем ігрових комбінацій в сегменті білета лотереї), не впливає на виграшність чи програшність білета лотереї. Виграшність чи програшність (безвиграшність) білетів лотереї визначається на стадії їх створення (генерації), що відбувається заздалегідь (до розповсюдження).

Візуалізація процесу виявлення гравцем додаткової ігрової комбінації додатного сегмента білета лотереї може імітувати процес відкриття (виявлення) відповідної ігрової комбінації шляхом надання гравцю можливості псевдовибору одного з двох варіантів анімації, кожний з яких є ідентичним за результатом.

Гравець може, за власним бажанням, не відкривати всі сегменти білета лотереї або їх частину, в такому разі кінцева кількість ігрових балів гравця визначається також із врахуванням невідкритих гравцем сегментів білета лотереї.

Гравець не має права вимагати виплати виграшу із розрахунку поточної (не кінцевої) кількості ігрових балів гравця за білетом лотереї.

Білет лотереї вважається виграшним у разі, якщо кінцева кількість ігрових балів гравця за білетом лотереї є більшою за число «0». Сума виграшу може зображуватись на моніторі (дисплеї) пристрою візуалізації білетів лотереї за вирахуванням податків та зборів, передбачених законодавством. Білет лотереї вважається безвиграшним (програшним) у разі, якщо кінцева кількість ігрових балів гравця за білетом лотереї дорівнює числу «0».

4.7. Оператор має право надавати деяким сегментам окремих білетів лотереї спеціальну назву: «Суперприз» та «Мегаприз». Назва «Суперприз» та «Мегаприз» може надаватись оператором тільки щодо тих сегментів білетів лотереї, в яких кількість ігрових балів за сегментом дорівнює чи перевищує 5000. Сегменти білетів лотереї, яким оператором надано спеціальну назву, є невід’ємними частинами білетів лотереї.

Відкриття гравцем сегмента білета лотереї, якому присвоєно спеціальну назву «Суперприз» чи «Мегаприз», може супроводжуватись графічною (анімаційною) візуалізацією, що позначає відкриття та розіграш гравцем саме такого сегмента білета лотереї.

На моніторі (дисплеї) пристроїв візуалізації білетів лотереї може (зокрема, з маркетинговою метою) транслюватись (зображуватись) інформація щодо величини (кількості) ігрових балів сегмента згенерованого (створеного) білета лотереї (без зазначення номеру сегмента та номеру, підсерії, серії білета лотереї), якому присвоєно одну із назв, визначених цим пунктом Умов.

4.8. З метою дотримання європейських стандартів відповідального відношення до лотерейних ігор, гравець має право призупинити процес розігрування (виявлення виграшу) будь-якого придбаного ним білета лотереї (після розігрування будь-якого сегмента білета лотереї) на визначений ним період, таким чином зробивши перерву у грі в лотерею. Гравець може продовжити розігрування придбаного ним білета лотереї на будь-якому пристрої візуалізації білетів лотерей, що використовується під час проведення лотереї.

4.9. Право гравця на отримання виграшу перевіряється шляхом проведення експертизи білета лотереї та чеку гравця. На експертизу не приймаються чеки гравця з механічними, термічними, хімічними або іншими пошкодженнями, які не дозволяють провести експертизу, створюють двозначність щодо результатів експертизи. Виграші (призи) за такими чеками гравця не виплачуються.

Виграші не виплачуються за білетами лотереї, інформація за якими є результатом несанкціонованого доступу до програмного забезпечення та/або інформаційних мереж оператора.

5. Призовий (виграшний) фонд лотереї

5.1. Під час проведення лотереї оператор здійснює формування призового (виграшного) фонду лотереї. Призовий (виграшний) фонд лотереї формується виключно за рахунок коштів, отриманих від гравців в якості оплати білетів лотереї (ставок у лотерею). Формування, розподіл та використання коштів призового (виграшного) фонду лотереї здійснюється оператором відповідно до цих Умов та чинного законодавства України.

Кошти призового (виграшного) фонду лотереї не належать оператору та підлягають розігруванню (розподілу) між гравцями у лотерею відповідно до цих Умов. Кошти призового (виграшного) фонду лотереї можуть спрямовуватись оператором виключно за напрямами, що визначені законодавством. Облік коштів призового (виграшного) фонду лотереї здійснює ТОВ «М.С.Л.», як оператор державних лотерей, відповідно до вимог чинного законодавства України.

5.2. Загальний розмір призового (виграшного) фонду лотереї становить 805 000 000 грн. Загальний розмір призового (виграшного) фонду серії А лотереї становить 402 500 000 грн. Загальний розмір призового (виграшного) фонду

серії Б лотереї становить 402 500 000 грн.

Структура призового (виграшного) фонду лотереї (в розрізі кожної підсерії кожної серії) визначена в додатку 2 до цих Умов.

5.3. Сума коштів, що становить різницю між сумою здійсненої гравцем ставки (вартості оплаченого гравцем білета лотереї) та сумою коштів, яка спрямована оператором з цієї ставки на формування призового (виграшного) фонду лотереї, складає дохід ТОВ «М.С.Л.» як оператора державних лотерей.

6. Порядок визначення переможців та виплати виграшів

6.1. Переможцем лотереї вважається гравець, який у строки, визначені цими Умовами, пред’явив уповноваженому розповсюджувачу оператора чек гравця, який відповідає виграшному білету лотереї. Чек гравця відповідає виграшному білету лотерею у разі, якщо в ньому зазначені реквізити виграшного білета лотереї, який зберігається в центральній електронній системі оператора.

6.2. Грошові виграші до 29 999,99 грн. включно виплачуються розповсюджувачем у місці придбання білета лотереї у готівковій формі. Зазначені виграші, за заявою гравця, можуть виплачуватись у безготівковій формі шляхом перерахування виграшу на банківський рахунок гравця — переможця лотереї.

Виграші у розмірі 30 000 грн. та більше виплачуються окремими розповсюджувачами, яким таке право надано оператором. Інформація щодо переліку таких розповсюджувачів розміщується на веб-сайті оператора.

6.3. Право гравця на отримання виграшу визначається (перевіряється) за результатом проведення експертизи чеку гравця, що пред’явлений гравцем до оплати. Експертиза проводиться відносно кожного пред’явленого до оплати чека гравця, а також щодо кожного білета лотереї, зазначеного в пред’явленому гравцем до оплати чеку гравця. Сутність експертизи полягає, зокрема, в підтвердженні або спростуванні виграшності білета лотереї, відносно якого пред’явлено гравцем чек гравця, встановлення відсутності ознак підробки чеку гравця, несанкціонованої зміни закладеної в білет ігрової інформації, перевірки додержання гравцем граничних строків звернення за виграшем.

Експертиза може проводитись:

а) всіма розповсюджувачами оператора — відносно пред’явлених до оплати чеків гравців із можливими виграшами до 29 999,99 грн. включно;

б) окремими розповсюджувачами, яким таке право надано оператором — відносно всіх пред’явлених до оплати чеків гравців;

в) у центральному офісі оператора — відносно всіх пред’явлених до оплати чеків гравців.

6.4. Виграші у лотерею у розмірі до 29 999,99 грн. включно виплачуються розповсюджувачем у готівковій формі відразу після проведення ним експертизи пред’явленого до оплати чека гравця (виграш виплачується за умови наявності у розповсюджувача відповідної суми коштів та за умови визнання гравця (за результатом проведення експертизи) переможцем лотереї). Експертиза проводиться розповсюджувачем відразу після отримання від гравця чека гравця для проведення його експертизи та виплати виграшу.

Зазначені виграші, за заявою гравця, можуть виплачуватись розповсюджувачем у безготівковій формі.

6.5. Строк проведення експертизи і граничний строк виплати виграшів в лотерею у розмірі 30 000 грн. та більше не може перевищувати трьох місяців з дня пред’явлення гравцем до розповсюджувача, якому оператором надано право виплачувати такі виграші, документів, визначених цими Умовами та законодавством України. Виграш виплачується зазначеним розповсюджувачем в готівковій формі або, за бажанням гравця і відповідно до його заяви, у безготівковій формі шляхом перерахування суми виграшу на рахунок гравця за рахунок гравця, тобто за рахунок суми виграшу. При виплаті виграшу у готівковій формі гравець зобов’язаний розписатись у видатковому касовому ордері про отримання суми виграшу.

Для отримання виграшу у розмірі 30 000 грн. або більше гравець повинен пред’явити розповсюджувачу, якому оператором надано право виплачувати такі виграші, чек гравця, який відповідає виграшному білету лотереї, паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків (окрім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної фіскальної служби та мають відповідну відмітку у паспорті). При прийнятті від гравця на експертизу чека гравця розповсюджувачем видається такому гравцеві квитанція про прийняття чеку гравця на експертизу. Означена квитанція про прийняття чека гравця на експертизу не видається у разі, коли експертиза та виплата виграшів за чеком гравця проводиться уповноваженою оператором особою відразу після пред’явлення гравцем таких документів та у його присутності.

6.6. У разі якщо у гравця є сумніви щодо правильності результатів проведеної розповсюджувачем експертизи пред’явленого до оплати чека гравця, такий гравець може звернутись до центрального офісу оператора з проханням провести повторну експертизу чека гравця.

У разі якщо розповсюджувач не має змоги провести експертизу пред’явленого до оплати чека гравця, такий розповсюджувач спрямовує до центрального офісу оператора супроводжувальний опис разом із чеком гравця, відносно яких складено супроводжувальний опис, інші документи (копії документів), визначені цими Умовами, для проведення експертизи такого чека гравця.

6.7. Граничний строк пред’явлення до оплати чека гравця становить 30 днів з дня припинення розповсюдження білетів тієї серії лотереї, до якої відноситься білет лотереї, інформація про який закладена в чеку гравця. Після закінчення зазначеного строку чеки гравців, які засвічують право гравця на виграш та які не були пред’явлені гравцями для отримання виграшів, втрачають силу (вважаються недійсними) і до оплати не приймаються. Суми відповідних виграшів, за якими не звернулись гравці протягом зазначеного строку, спрямовуються до залишкового фонду лотереї.

Залишковий фонд лотереї є частиною призового (виграшного) фонду лотереї та підлягає використанню за напрямами, що визначені законодавством України.

6.8. Виграші у лотерею оподатковуються згідно з чинним законодавством України. За бажанням гравця — переможця лотереї йому видається довідка про суму виграного ним виграшу, в якій зазначаються паспортні дані гравця — переможця, сума виграшу, дата отримання виграшу, а також сума вирахуваного податку та збору.

6.9. З метою виконання вимог чинного законодавства, під час оформлення виплати виграшу від гравця можуть вимагатися інші документи, передбачені законодавством, але не передбачені цими Умовами, а також може вимагатись проставлення власного підпису гравця на копіях наданих ним документів, заяві про видачу виграшу, згоді на обробку персональних даних, на розрахункових документах (в разі отримання виграшу готівкою), тощо.

7. Контроль за проведенням лотереї

7.1. Оператор вживає всі передбачені чинним законодавством України заходи щодо надання можливості здійснення органами виконавчої влади контролю за проведенням лотереї, зокрема, надає в обсязі, передбаченому законодавством, Державній казначейській службі України доступ (в режимі реального часу) до центральної електронної системи прийняття ставок для здійснення контролю за проведенням лотереї (в режимі реального часу).

Контроль за проведенням лотереї здійснює Міністерство фінансів України.

8. Права та обов’язки гравців та оператора лотереї

8.1. Оператор має право:

8.1.1. Відмовити гравцю у виплаті виграшу у випадках невідповідності пред’явленого чека гравця умовам виграшності, пред‘явлення чека гравця із пропущенням граничного строку, визначеного цими Умовами, втрати чека гравця, а також в інших випадках, визначених законодавством та цими Умовами;

8.1.2. Вимагати від гравця надання документів, передбачених цими Умовами та чинним законодавством України для отримання виграшу;

8.1.3. Зупинити проведення операції із виплати виграшу у лотерею у випадках, визначених законодавством. Гравець, беручи участь у лотереї, погоджується, що на період зупинення оператором операції із виплати належного йому виграшу у лотерею (у випадках, передбачених законодавством) зупиняється перебіг строку, встановлений цими Умовами для виплати виграшу;

8.1.4. В односторонньому порядку вносити зміни та/або доповнення до цих Умов (у тому числі із викладенням їх в новій редакції). Зміни та/або доповнення до цих Умов затверджуються наказом оператора.

8.2. Оператор зобов’язаний:

8.2.1. Забезпечувати розповсюдження лотереї з дотриманням принципу добровільності.

8.2.2. Своєчасно виплачувати виграші у разі надання гравцем всіх документів, необхідних для отримання ним виграшу, окрім випадку прийняття оператором або уповноваженим державним органом рішення щодо зупинення проведення операції із виплати виграшу у лотерею відповідно до вимог чинного законодавства України, що регулює суспільні відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

8.2.3. Надавати відповіді на претензії гравців у термін та в порядку, визначеному Законом України «Про звернення громадян».

8.2.4. Проводити навчання працівників оператора та розповсюджувачів з питань дотримання положень законодавства про лотереї та цих Умов.

8.2.5. Опубліковувати ці Умови, зміни та/або доповнення до них (у разі їх затвердження) в друкованих засобах масової інформації або на власному веб-сайті в мережі Інтернет;

8.2.6. Формувати призовий (виграшний) фонд лотереї відповідно до цих Умов та чинного законодавства України.

8.2.7. Обліковувати призовий (виграшний) фонд лотереї відповідно до чинного законодавства України.

8.2.8. Розігрувати призовий (виграшний) фонд лотереї відповідно до цих Умов та чинного законодавства України.

8.2.9. Використовувати кошти призового (виграшного) фонду лотереї відповідно до законодавства України.

8.2.10. Управляти призовим (виграшним) фондом лотереї відповідно до цих Умов та чинного законодавства України.

8.2.11. Забезпечити захист чеків гравців від підробки, а білетів лотереї від несанкціонованої зміни інформації, яка закладається в білети лотереї на стадії їх створення (генерації).

8.3. Гравець має право:

8.3.1. Одержувати інформацію про Умови в обсязі, визначеному чинним законодавством.

8.3.2. Звертатися із скаргами на дії посадових осіб оператора та розповсюджувачів до адміністрації оператора, відповідних органів державної виконавчої влади, суду.

8.3.3. Отримати виграш відповідно до цих Умов.

8.3.4. Придбавати необмежену кількість білетів лотереї.

8.3.5. Відмовитись від здійсненої ним ставки в лотерею (придбаного, але не розіграного, білета лотереї).

8.4. Гравець зобов’язується:

8.4.1. Зберігати чек гравця таким чином, щоб уникнути втрати, пошкоджень та/або його знищення. На гравця покладається відповідальність (ризик) за знищення, втрату та пошкодження чека гравця, незалежно від причин такої втрати, знищення або пошкодження (вина гравця, обставини непереборної сили, випадок тощо).

8.4.2. У строк, встановлений цими Умовами, пред‘явити до оплати чек гравця, що засвідчує право гравця на отримання виграшу у лотерею, а також вживати інші передбачені цими Умовами заходи, необхідні для одержання виграшів.

8.4.3. Пред’явити оператору документи та надати інформацію, що необхідні для ідентифікації його особи відповідно до законодавства України, а також пред’явити (надати) інші документи та інформацію, що необхідні оператору для належного виконання покладених на нього функцій як суб’єкта первинного фінансового моніторингу;

8.4.4. Ознайомлюватись з цими Умовами, змінами та/або доповненями до них (у разі їх затвердження оператором);

8.4.5. Виконувати всі встановлені даними Умовами вимоги, необхідні для участі у лотереї та для одержання виграшів.

8.5. Гравці, беручи участь в лотереї (здійснюючи ставку у лотерею), цим погоджуються, що управління призовим (виграшним) фондом лотереї як сукупністю коштів, які підлягають розігруванню між гравцями та виплаті гравцям — переможцям лотереї, здійснюється ТОВ «М.С.Л» як оператором державних лотерей.

8.6. Гравці, беручи участь в лотереї (здійснюючи ставку у лотерею), цим погоджуються з цими Умовами.

9. Сфера розповсюдження лотереї

9.1. Лотерея може розповсюджуватись на всій території України, окрім тимчасово окупованої території України. Лотерея не проводиться, у тому числі не розповсюджується, на тимчасово окупованій території України.

Реалізація білетів лотереї здійснюється виключно на добровільних засадах.

10. Порядок розгляду претензій гравців

10.1. Претензії гравців лотереї, тобто скарги гравців, розглядаються оператором відповідно до нормативних документів оператора та Закону України «Про звернення громадян».

11. Прикінцеві положення

11.1. Ці Умови набирають чинності з дня їх опублікування.