Природа оновлюється один раз на рік — навесні, а електро­нні миттєві лотереї «Швидко­грай» оновлюються постійно — круглий рік. З цієї незаперечної сентенції, підтвердженої бага­торічною практикою, ми почи­наємо презентацію оновленої ЕМЛ «Хрестики-нолики», прода­жі якої розпочалися минулого тижня на всіх точках розповсю­дження «М.С.Л.»!

Лотерея «Хрестии нолики» народилася у грудні 2016 року. Пройшло майже 5 років — час пе­резапуску, вирішив лотерейний оператор і пропонує шанувальни­кам популярної лотереї оновлену ЕМЛ з сучасним, динамычним дизайном білета. З радістю пред­ставляємо його вам, шановні чи­тачі, — знайомтесь та розглядайте уважно, а ми прокоментуємо та пояснимо.

Тема лотереї «Хрестики ноли­ки» добре відома кожному із вас з дитинства. Я малюю хрестик, ти малюєш нолик…, хто з нас першим закреслить лінію чи діа­гональ? Ми говоримо «хрестики-нолики» і пірнаємо у приємні спогади про безтурботні та веселі шкільні роки, коли все було просто й цікаво. Так саме просто й ціка­во, як ця розвага, яка дуже добре розвивала наші здібності думати й обчислювати варіанти.

Спеціалісти стверджують, що тренуючи мозок, люди подов­жують своє здорове довголіття. Для тренування пам’яті, уваги, швидкості реакцій є чимало вправ і тестів. А ми пропонува­ти вам наш, добре перевірений спосіб — лотерейний. Пірнайте у приємні спогади про шкільні роки, а разом із тим тренуйте свій мозок, закреслюючи лінії та діаго­налі. Тренуйтесь, та вигравайте численні призи в оновленій ЕМЛ «Хрестики нолики»!

ТРЕНУЙТЕСЬ — І ВИГРАВАЙТЕ ПРИЗИ!

Колись ви малювали у зошиті «решітки», намагаючись якомога скоріше «закрити» горизонталь, вертикаль або діагональ. У квит­ках «Хрестики нолики» вам не треба нічого малювати, це чудово роблять за вас електронні терміна­ли. Вони можуть роздрукувати ось такий «мальований» квиток, який ми сьогодні представляємо, або спрощений, в якому будуть тільки числа, — умови гри є однаковими для обох видів квитків.

Дивлячись на новий «мальова­ний» квиток «Хрестики нолики», виникає думка, що він прийшов до нас із улюблених «мультиків» дитинства. Симпатичний, пу­стотливий кролик натягнув гум­ку своєї рогатки, щоб поцілити в задану ціль. А ваша ціль, панове учасники, — знайти в лотерейних квитках приємні виграші. Як буде­те шукати?

Угорі квитка розташовані Ви­грашні номери, їх 18. Нижче ба­чимо два зображення «решітки»: Гра 1 та Гра 2. Читаємо нижче Умови виграшу:

Якщо збіглася горизонталь або вертикаль у будь-якій Грі — ви виграли приз за цю лінію». Суми призів написані безпосередньо біля ігрового поля гри та вказують стрілками на відповідні лінії.

«Якщо збіглася діагональ — ви виграли 5 000 гривень.

Якщо збіглися всі 9 номерів у одній Грі — ви виграли 10 000 гривень.

Якщо збіглися всі 18 номерів — ви виграли 50 000 гривень.

Таким чином, у кожному квитку «Хрестики нолики» ви маєте дві незалежні Гри, і в кожній із них можете виграти. Давайте потрену­ємося разом, уважно дивлячись на зображення квитка.

Спочатку спробуємо «закрити лінію» у Грі 1. Уважно звіряємо Ви­грашні номери з номерами в «ре­шітці», не пропускаючи жодного з них, і з задоволенням констату­ємо — є виграш! Числа 38, 37 та 12 дають можливість закреслити праву вертикаль. Сума призу 50 гривень*.

Продовжуємо тренування й пошуки призів у Грі 2, уважно пе­ревіряючи номери, і бачимо, що нам знову пощастило. Виграшні номери 9, 05 та 25 збіглися з від­повідними номерами у «решітці» й утворили горизонталь. Яка сума призу? На нашу (середню) гори­зонталь «дивляться» 50 гривень, це і є сума призу.

Підсумовуємо наші здобутки в двох Іграх: 50 + 50 = 100 гри­вень. Непоганий результат, врахо­вуючи, що вартість лотерейного квитка становить лише 20 грн.

Ну що, тренування було не дуже важким? Приємні спогади нахли­нули? Наша порада: не варто по­спішати з висновками, коли будете перевіряти ваші реальні квитки, краще перевірити вдруге, втретє, щоб не пропустити головну по­дію — виграш. Сума виграшу в на­шому прикладі невелика, а все ж таки у 5 разів перебільшує його вартість, — це надихає на подаль­ші пошуки удачі! Реальні лотерей­ні квитки можуть подарувати вам, шановні гравці, значно більші при­зи, аж до 50 000 гривень (дивіться перелік виграшів).

Ми щиро рекомендуємо вам тренуватися й вигравати по квит­ках оновленої миттєвої лотереї «Хрестики нолики». Будьте здо­рові та багаті!

Увага! Розповсюджувач зо­бов’язаний надрукувати квиток у Вашій присутності!

*Виграші до 100 грн включно за­значаються в лотерейних квитках за вирахуванням податків.

Виграші розміром до 1 000 грн. включно виплачуються на будь-яко­му пункті розповсюдження лотерей «М.С.Л.» (у разі наявності необхідної суми коштів). Детальну інформа­цію щодо правил оформлення ви­грашів на більші суми ви можете отримати за телефоном гарячої лінії: 0 800 21 00 65