Стратегії гри в лотереї базуються на математиці й логіці. Завдяки використанню інформації, наведеній у цій статті, ви можете підвищити свої шанси на виграш.  Гравці, що використовують описані тут методи, зазвичай добре знають шанс на випа­діння джекпоту та інших категорій призів у різний лотереях. Слід зазначити, що багато «реалістів» грають у лотереї з невеликими джекпотами, але з відносно великими шансами на його отримання.

АНАЛІЗ ЧАСТОТИ ВИПАДІННЯ НОМЕРІВ

Як видно з назви (до речі, американці на­зивають метод tracking), ця стратегія пов’я­зана з відстеженням і аналізом виграшних комбінацій за певний період часу. Числа, що випадають частіше за інших в певній лотереї, можна умовно назвати «га­рячими». Деякі гравці роблять ставку на них, виходячи з припущення, що раз вони часто випадали в попередніх тиражах, то, ймовір­но, будуть частіше за інших випадати й нада­лі. Інші ж навпаки, обирають «холодні», тобто ті, які раніше з’являлися рідше інших. Треті використовують комбінації з гарячих і холод­них чисел, а так само з персональних чисел, таких, як дні народження та інші пам’ятні дати. Звичайно, організатори лотерей теж відстежують комбінації і прагнуть, щоб гра залишалася непередбачуваною.

Кожен гравець, який аналізує частоту випадіння чисел, сам визначає, як використовувати отримані дані й на які числа ставити в кінцевому рахунку. Деякі гравці, які користуються цим методом, у результаті виграють. Так відомо, що американка Дженні Каллус (Janie Kallus), яка зірвала найперший джекпот у Техаському Лото — 21 мільйон до­ларів, використовувала аналіз випадіння. Оскільки для Техаського лото у неї не було достатнього обсягу даних, вона використо­вувала дані інших американських лотерей.

ЛОТЕРЕЙНІ СИСТЕМИ — WHEELING

Якщо ви грали в лотереї деякий час, мож­ливо, у вас був такий неприємний досвід: після тиражу ви виявили, що у вашому квитку вгадані всі числа, але у різних ставках. Щоб уникнути цього, якраз використовуються системи Wheels. Якщо коротко, система — це не спосіб ви­бору виграшних чисел, а стратегія для максимально ефективного використання ваших особистих щасливих чисел.

В Інтернеті на даний час чимало різних відеокурсів або програм, присвячених лотереям. Деякі з них подають себе як секретні методи, що гарантують великий виграш, і складені людьми, які вже виграли за цими системами мільйони. Коштують вони не де­шево і є банальним шахрайством. Прикладом такої продукції є «система 28 комбінацій успі­ху», яка рекламується у російськомовному сегменті Інтернету.

Коротенько опишемо інші методи число­вого аналізу, що застосовуються гравцями:

  • аналіз на парне-непарне, коли визнача­ється частота випадіння парних/непарних куль;
  • аналіз пар/двійок, коли оцінюється час­тота випадіння 2‑х чисел разом;
  • аналіз секторів квитка, коли визначаєть­ся, як часто випадають числа в нижньому, середньому або вищому секторі квитка.

Наприклад, якщо ви граєте в лотерею за схемою 6 із 49 і вважаєте, що виграє середній сектор, ви можете обрати 19, 21,22,24,26 і 34.

Існують й екзотичніші стратегії для гри в лотереї. Нижче опишемо метод із використанням так званого нормального розподілу.

Спробуємо пояснити «на пальцях». Для прикладу візьмемо 2 гральні кістки. Щоб випало 12, існує тільки один варіант (6 і 6), і щоб випало 2 — один (1 і 1). Але щоб у ре­зультаті вийшло 7, існує 6 варіантів. Це може бути 6 і 1, 1 і 6, 5 і 2, 2 і 5, 4 і 3, 3 і 4, тобто легше на 2 гральних кістках викинути сумар­но 7, ніж будь-яке інше число.

Тепер застосуємо ту ж логіку для лотерей. Наприклад, ми граємо в лотерею за схемою 6 із 49. Якщо Ви берете числа 1,2,3,4,5,6, то їх сума дорівнює 21, при цьому отримати суму в 21 можна тільки одним єдиним способом (як із гральними кістками в сумі 2). З іншо­го боку, якщо вибрати 44,45,46,47,48,49, то сума складе 279. Знову ж, отримати цю суму можна тільки одним способом. Таким чином, статистична ймовірність того, що випаде яка-небудь із цих сум, вкрай мала.

Візьмемо середнє арифметичне між цими двома числами: 21 + 279 = 300. Вірогідність випадіння цієї суми максимальна. Таким чи­ном, цей метод має на увазі, що числа для ставки повинні обиратися так, аби їхня сума дорівнювала 300/2 = 150. Наприклад, 2 + 18 + 25 + 31 + 32 + 42 = 150.

Є ще й такий фактор: помічено, що біль­шість гравців робить ставки на симетричні числа. З точки зору вигоди, тобто збільшен­ня можливого прибутку при вгадуванні, симетричні варіанти ставок вгадає набагато менша кількість гравців за тієї ж кількості, що беруть участь у лотереї, і сума виграшу буде ділитися між набагато меншою кількістю переможців.

Те ж саме твердження вірне і для інших ви­падків: наприклад, достовірно відомо (ті, хто періодично грає в будь-які лотереї, зможуть це підтвердити), що якщо людина заповнює лотерейний квиток вручну, то більшість за­значених чисел потрапляють у верхню части­ну квитка. Наприклад, у квитку лотереї 6 із 49 будуть у більшості своїй відзначені числа від 1 до 30 (це пов’язано, по-перше, з тим, що майже всі гравці заповнюють квитки звер­ху до низу, а по-друге, через те, що багато хто відзначає пам’ятні дати, дні народження тощо. Так само більшість гравців уникає від­значати числа, що знаходяться поруч один з одним (як по горизонталі, так і по верти­калі). Разом із тим, є категорія гравців, які ставлять на комбінацію, яка має графічний вигляд хреста на «сітці» квитка, або букву «М». Таких комбінацій теж треба уникати, щоб не ділити можливий виграш.

Таким чином, вигідніше обирати номери в другій половині діапазону, а також відзначати сусідні номери, щоб у разі виграшу була велика ймовірність не ділити його з іншими гравцями.