Литовський уряд відкрив черговий ар­мійський призов. Цікаво, що тих чоловіків, які будуть призвані на службу, визначить онлайн-лотерея. Перша масштабна акція пройшла 7.01.2021 року. В цілому було близько 38 000 учасників. Це молоді люди, яким 18–23 роки. Електронна лотерея ви­брала 3 828 «щасливчиків».

Литовське міністерство оборони підкрес­лює, що все пройшло практично так само, як і в 2020 році. А ось відмінності від лоте­реї, що пройшла в 2019 році, є. Тоді почат­ковий перелік новобранців склав орієнтов­но 31 000 можливих претендентів.

Строковики в Литві служать протягом дев’яти місяців. Відбір онлайн-лотереї до­вірили не випадково. Причина криється в тому, що потенційних призовників у кіль­ка разів більше, ніж кількість молодих лю­дей відповідного віку. Тому «везунчиків» визначає ГСЧ. Їх прізвища оприлюднить «тиражна комісія» на розробленому для цих цілей сайті не пізніше 18 січня.

Нагадаємо, що у 2008 році було прийня­то рішення скасувати службу строковиків у Литві. Її відновили у 2015 році. Вільнюс пояснив свої дії тим, що геополітична ситу­ація в світі загострилася і ніхто не може від­повідати за можливі наслідки відносин між країнами. У 2015 році планувалося тимча­сове відновлення служби терміном на 5 ро­ків, але пізніше литовський парламент при­йняв рішення, що призов буде щорічним. Зараз у Литві вирішують, чи є необхідність у загальному наборі для всіх литовців.