Більшість людей чули про унікальну древню культуру Країни висхідного сонця і її наці­ональної кухні, але мало хто знайомий з її надзвичайно щедрими джекпотами, які є одними з найбільших в Азії.

ІСТОРІЯ ЯПОНСЬКИХ ЛОТЕРЕЙ

Історія лотерей в Японії налічує щонаймен­ше 5 століть! Одна з перших згадок містить­ся в джерелі 1624 року. Відповідно до опису, в перший тиждень року відвідувачі храму в провінції Рюандзі (нинішня Осака) зали­шали в коробці дерев’яну табличку, де було написано їх ім’я. 7 січня один із ченців виби­рав 3 випадкові таблички, і дарував людям, чиє ім’я було на них написано, амулети на щастя й удачу. Схожі розіграші проводилися і в період Едо, і дозволяли храмам збирати кошти на ремонт і повсякденні потреби.

Згодом популярність лотерей стала рости, і в країні з’явилися й приватні оператори. Сьогунат неодноразово намагався заборо­нити такі ігри під приводом того, що вони «тривожать серця народу» і заохочують до матеріальних цінностей. Але грошей в уряду на реставрацію храмів не вистачало й воно було змушене дозволити їм про­давати лотерейні білети. Дозвіл було відкликано у 1842 році, й протягом наступних 103 років лотерейні ігри в Японії знаходи­лися під повною забороною.

Лотереї офіційно повернулися до Японії в жовтні 1945, через 3 місяці після закінчення Другої світової війни. Спочатку їх метою було запобігання інфляції. У 1948 році кожна префектура отримала дозвіл засновувати власні лотереї для збору коштів на відновлен­ня міст, які постраждали під час війни.

З поліпшенням економічного становища в країні, Японія запустила національну лоте­рею «Такаракудзі» (в 1954), що проводилася паралельно з 4 додатковими регіональними лотереями. Популярність лотерей, де гравці могли самостійно вибирати номери, почала зростати у вісімдесяті роки, що з часом при­звело до створення Міні лото (1999), Лото 6 (2000) і Лото 7 (2013).

Ось уже кілька століть лотереї залишають­ся незамінним способом збору коштів на під­тримання інфраструктури Японії і ефектив­ною альтернативою підвищення податків. Коли ви граєте в японські лотереї онлайн, 45% від вашої ставки йдуть до призового фонду, 40% надходять в розпорядження міс­цевого уряду, а 15%, що залишилися, вико­ристовуються для оплати комісій та покриття адміністративних витрат. Згідно з даними на сайті «Такаракудзі», 76,4% жителів країни грали в лотерею хоча б 1 раз у житті!

Варто знати, що лотерейні призи в країні не оподатковуються. Переможцям доведеть­ся поділитися виграшем із державою тільки тоді, коли вони вирішать протягом одного року подарувати родичу чи знайомому суму, що перевищує ¥1,1 млн. У такому випадку їм доведеться заплатити податок на подару­нок. Познайомимося з найпопулярнішими лотереями.

ЛОТО 6

Лото 6 проводиться з жовтня 2000 року. Завдяки великим призам і схемі їхнього розподілу, лотерея швидко завоювала попу­лярність і залишається однією з найпошире­ніших ігор у країні два десятиліття по тому.

ЯК ПРАЦЮЄ ЛОТО 6

Щоб грати в Лото 6, вам просто треба вибрати 6 номерів із діапазону 1–43. У ході тиражу також розігрується один бонусний номер, який вибирається з того ж барабану, що і решта. Він допомагає визначити пере­можця другої категорії (5 + 1).

Початковий джекпот Лото 6 становить ¥200 млн. (приблизно € 1,6 млн.) Для його отримання потрібен збіг усіх 6 основних номерів. Верхня межа джекпоту становить ¥600 млн. (приблизно €4,9 млн.) Крім того, учасники тиражів мають шанс виграти один із 4 другорядних призів.

Приз  Збіг

1‑й    6

2‑й   5+1

3‑й    5

4‑й    4

5‑й    3

Тиражі Лото 6 проводяться двічі на тиж­день: по понеділках і четвергах, о 18:45 за місцевим часом.

ЛОТО 7

Лото 7 — одна з новітніх японських лоте­рей, розігрує найбільші серед щотижневих лотерей країни призи. Джекпоти заснова­ної в 2013 лотереї можуть досягти суми в ¥1 млрд. (приблизно €8,1 млн.)

ЯК ПРАЦЮЄ ЛОТО 7

Для гри в Лото 7 треба вибрати 7 номе­рів — від 1 до 37. Ви можете зробити це вручну, або дати комп’ютеру вибрати за вас випадкові номери. В ході тиражів також розігруються 2 бонусних номера (з того ж діапазону, що і основні). Вони використову­ються для визначення переможців 2‑ї, 6‑ї і 7‑ї призової категорії.

Для виграшу в лотерею потрібен збіг 7 ос­новних номерів. Мінімальний розмір джекпо­ту — ¥600 млн. (приблизно € 4,9 млн.); мак­симальний — ¥1 млрд. (приблизно € 8,1 млн.) Як ми зазначили вище, це найбільший лоте­рейний приз в Японії.

Приз Збіг

1‑й    7

2‑й   6+1

3‑й    6

4‑й    5

5‑й    4

6‑й    3+2

7‑й    3+1

Тиражі проводяться по п’ятницях, о 18:45 за місцевим часом.

МІНІ ЛОТО

Міні лото Японії було запуще­не ще в XX столітті (а точніше, у квітні 1999). Гра пропонує від­мінні шанси на виграш і вража­ючі призи. Завдяки надзвичайно вузькому діапазону відгадування і малій кількості необхідних збі­гів, ймовірність виграшу в лоте­рею така висока, що більшість тиражів виграються декількома білетами відразу.

ЯК ПРАЦЮЄ МІНІ ЛОТО

Для гри в Міні лото вам потріб­но вибрати всього 5 номерів із діапазону 1–31. Як і в Лото 6, у ході тиражів також визначається бонусний номер, що ви­користовується для виявлення переможців другого призу (4 + 1).

Лотерея розігрує фіксований джекпот у ¥10 млн. (приблизно € 810 тис.), а також 3 додаткових призи. На відміну від Лото 6 і Лото 7, призи Міні лото не переходять із тиражу в тираж. Не розіграні гроші розподі­ляються між переможцями інших призових категорій. Завдяки цьому, а також тому, що остаточний розмір призів залежить від про­дажу білетів, фактичні призи лотереї можуть виявитися вищими за оголошені.

Приз Збіг

1‑й    5

2‑й    4+1

3‑й    4

4‑й    3

Тиражі лотереї проводяться по вівторках, о 18:45 за місцевим часом.