16 квітня виповниться 5 років із моменту прийняття в Казахстані закону «Про лоте­реї та лотерейну діяльність». З прийняттям документа цей ринок став прозорішим. Але є й інший бік медалі — спроби обдурити ор­ганізаторів лотереї з боку самих учасників.

Наскільки високий шанс для покупця лотерейного квитка обдурити систему і не­чесним шляхом отримати виграш? Юристи переконані, що при сучасному рівні розвитку технологій такий шанс наближається до нуля.

Для порівняння: квитки однієї з перших ка­захстанських миттєвих лотерей, які надійшли в продаж ще в кінці дев’яностих років мину­лого століття, вже мали понад двадцять сту­пенів захисту. Можна припустити, що обду­рити систему сьогодні є просто неможливим, особливо з урахуванням повної цифровізації процесу всього циклу проведення розіграшу призового фонду, починаючи з виготовлен­ня лотерейних квитків і їх поширення. На практиці всі подібні спроби фальсифікації швидко припинялися, хоча були і досить ці­каві випадки.

Так, років десять тому в одному з міст Ка­захстану шкільний учитель малювання, який без перебільшення мав справжній художній талант, із метою поліпшення свого матеріаль­ного становища почав малювати виграшні квитки популярної тиражної лотереї з метою отримання виграшу. Однак він не врахував, що кожен лотерейний квиток мав не тільки унікальний номер, але і інші ступені захи­сту, тому і погорів при спробі стати трохи багатшими.

Іншою досить розповсюдженою формою збагачення за рахунок організатора лотереї була спроба підробки числових змінних да­них на лотерейному квитку фізичним спо­собом. Деякі учасники лотереї намагалися затерти бритвою цифру 8, щоб склалася виграшна комбінація з цифрою 6. Однак всі подібні виверти терпіли фіаско практично відразу.

Продажі тиражних і моментальних лоте­рей відбуваються через лотерейні термінали. Лотерейні термінали підключені до Центру обробки лотерейної інформації (ЦОЛІ), що працює на основі програмного забезпечення AEGIS, через мережу передачі даних, част­ково наземними каналами, частково — за допомогою мобільного зв’язку. AEGIS від сві­тового лідера лотерейного ринку компанії SGI (Scientific Games Inc.) дозволяє міністер­ству культури і спорту в режимі реального часу отримувати інформацію про продажі лотерейних квитків по всій республіці, від­повідно відслідковувати надходження до дер­жавного бюджету, а також виплату виграшів переможцям.

Раніше, до прийняття Закону і запуску ЦОЛІ і Центру лотерейної звітності, дійс­но було чимало лазівок для організаторів лотереї, які могли на свій розсуд раптово змінювати умови проведення лотереї або виплачувати виграші по розіграшу, що від­бувся, за рахунок надходжень від реалізації лотерейних квитків на майбутні тиражі, що не гарантувало учасникам лотереї виплати виграшу в повному обсязі.

Таким чином, всі зацікавлені сторони зазначають, що за 5 років дії Закону брати участь у лотереї в Казахстані стало набагато простіше, бо зрозумілі як правила участі, так і висока захищеність від обману.